BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Konsekwencjalizm prima facie. Problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena
Prima Facie Consequentialism - the Problem of Normativity in the Philosophy of Amartya Kumar Sen
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 37-47, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Filozofia, Jakość życia, Nierówności społeczne, Teoria możliwości, Filozofia moralna
Philosophy, Quality of life, Social inequality, Possibility theory, Moral philosophy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy koncepcja Amartyi Kumar Sena ludzkich możliwości jest formą intuicjonizmu, czy tylko posiada przez nas intuicja przesądza o tym, że należy podjąć raczej to, a nie inne działanie. Niniejszy artykuł jest próbą rozstrzygnięcia tego, co stanowi o normatywnej sile (o tym, co powinienem) zaproponowanej przez Sena koncepcji ludzkich możliwości. Charakter koncepcji Sena ukierunkowanej na ludzkie możliwości dobrze oddany jest za pomocą zaproponowanej przez Davida Rossa pluralistycznej struktury obowiązków prima facie.

The article aims to answer the question of whether the Sen's concept of human capabilities is a form of intuitionism, and what, beyond intuition, normativity is based on in Sen's philosophy. The starting point of the article is Sirkku Hellsten's assertion that Sen's capability approach is a form of intuitionism. In analysing the sequence of income egalitarianism, classical utilitarianism and the concept of the quality of life as possible foundations for normativity, we reach the conclusion that the concern with human rights and freedom in Sen's philosophy has normative force. The true freedom and rights which people can enjoy remain conditioned by factors such as income, resources, the social environment, etc. Therefore, in this particular situation the role of intuition is to balance the importance of each of these factors. Discourse in social life fulfils a similar role to that which intuition plays in private life. The pluralistic nature of Sen's capability approach is expressed well by David Ross' prima facie obligations. Just as Ross names a set of prima facie obligations, Sen gives instructions on what, beyond intuition, should be especially heeded when a moral evaluation is carried out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hellsten S., Distributive Justice, Theories of [w:] Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, CA, 1998.
  2. Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, tłum. P Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
  3. Ross W.D., The Right and the Good [w:J Ethics. History, Theory, and Contemporary Issues, red. S.M. Cahn, P. Markie, Oxford University Press, New York, Oxford 2002.
  4. Sen A., Rights and Agency, „Philosophy and Public Affairs" 1982, vol. 11, nr 1.
  5. Sen A., Rights as Goals [w:] Equality and Discrimination: Essays in Freedom and Justice, red. S. Guest, A. Milne, Stuttgart 1985.
  6. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Znak, Kraków 2000.
  7. Sen A., Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
  8. Sen A., Williams B., Introduction: Utilitarianism and Beyond [w:] Utilitarianism and Beyond, red. A. Sen, B.Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  9. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska, PWN, Warszawa 1954.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu