BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Augustyniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Od epoché do Gelassenheit : "mistyczny" sens Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii
From Epoché to Gelassenheit - "The Mystical Sense" of Heidegger's Radicalisation of Phenomenology
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 103-114, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Fenomenologia, Poglądy filozoficzne
Phenomenology, Philosophical thought
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest projektowi radykalizacji fenomenologii Martina Heiddegera. Podstawowym celem jest pokazanie podobieństw strukturalnych, które występują między tym projektem i mistycznymi myślami Mistrza Eckharta. Przedstawiono relacje pomiędzy tymi dwoma istotnymi koncepcjami. Jedną z nich jest koncepcja epoché, która jest kluczem do tradycji fenomenologii. Drugi to Gelassenheit, który ma kluczowe znaczenie dla doktryny Eckharta.

The article is devoted to Heiddeger's project of the radicalisation of phenomenology. My basic aim is to show the structural similarities which occur between this project and the mystical thought of Master Eckhart. Following this line of thinking, I also attempt to show the philosophical relevance of Eckhart's thought, and use it to shed light on the tortuous course of Heidegger's project, which is difficult to explicate. A presentation of the relationship between two essential terms holds an important place in the paper. One is the concept of epoché, which is key to the tradition of phenomenology. The other is Gelassenheit, which is crucial to Eckhart's doctrine. In short, I believe Heidegger's later thought was also an attempt to radicalise Husserl's phenomenology. The path of this radicalisation can be schematically treated as an attempt to deepen and cross Husserl's concept of epoché by referencing the state of being gelassen, as described by Chart. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Augustyniak P., Transcendentalny sens ontologii Heideggera, „Logos i Ethos" 2004, nr 2(17).
 2. Augustyniak P., Heidegger a Grecy. Myśl Parmenidesa jako źródło myślenia transcendentalnego, „Logos i Ethos" 2005, nr 1(18).
 3. Baran, Heideggera, Kraków 1988.
 4. Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.
 5. Heidegger M., Ku rzeczy myślenia, Warszawa 1999.
 6. Heidegger M., Odczyty i rozprawy, przeł. j. Mizera, Kraków 2002.
 7. Heidegger M., Onto-leo-logiczna struktura metafizyki, przeł. J. Mizera, „Logos i Ethos" 1991,nr 1.
 8. Heidegger M., Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996.
 9. Heidegger M., Wyzwolenie, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
 10. Heidegger M., Zasada racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
 11. Heidegger M., Znaki drogi. Warszawa 1999.
 12. Husserl E., Medytacje Kartezjańskie. Z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, Warszawa 1982.
 13. Meister Eckhart, Die deutschen Werke. Predigten, red. J. Quint, t. I, II, III Stuttgart [odpowiednio] 1958, 1971,1976.
 14. Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998.
 15. Pöggeler O., Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Warszawa 2002.
 16. Welte B., Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg-Base-Wien 1979.
 17. Wodziński C., Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu