BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łosiewicz Ewa
Title
Informatyzacja firmy ubezpieczeniowej (na przykładzie PZU SA we Wrocławiu)
The Informatisation Process in the Insurance Company (on the Example of PZU SA in Wrocław)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (3), 1997, nr 744, s. 131-141, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Systemy komputerowe
Insurance companies, Computerization of the company, Computer systems
Note
summ.
Company
PZU SA we Wrocławiu
Abstract
Niniejsze opracowanie, wykorzystujące przykład Oddziału Okręgowego we Wrocławiu, ma na celu przedstawienie stanu informatyzacji tej firmy oraz jej zamierzenia mające na celu poprawę tego stanu. (fragment tekstu)

The paper presents the condition of the informatisation process in the Polish insurance company: PZU SA, and the plans to improve the situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Biuletyn Informatyczny" PZU SA 1994 nr 1.
  2. Gwiazda J.: Ośrodek obliczeniowy firmy ubezpieczeniowej w Kanadzie. "Informatyka" 1993 nr 12.
  3. Informatyka. Poradnik dla ekonomistów. Red. E. Niedzielska. Warszawa 1982.
  4. Materiały informacyjne z targów informatycznych w Poznaniu - INFOSYSTEM 1994.
  5. Januszewski A., Morawiak A.: Skrypt z konferencji ubezpieczycieli w Spalę. Wrocław 1993.
  6. Kaczmar J.: Działalność firmy Karlsruher Versicherungen AG na rynku ubezpieczeniowym Republiki Federalnej Niemiec. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994 nr 4, 5, 6.
  7. Mikrokomputery w rachunkowości finansowej. Red. J. Ochman. Warszawa 1991.
  8. Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W.: Metody statystyki ubezpieczeniowej. Wrocław 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1428-1163
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu