BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyc Waldemar
Title
Infrastruktura instytucjonalna funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej
The Institutional Infrastructure of Small and Medium Enterprises in European Union Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 751, s. 47-55
Issue title
Wybrane problemy polityki ekonomicznej
Keyword
Infrastruktura instytucjonalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza UE
Institutional infrastructure, Small business, Economic policy of the EU
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Infrastruktura instytucjonalna małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej była tworzona przez dziesięciolecia w warunkach istnienia gospodarki rynkowej i przy aktywnej pomocy państwa. Dla Polski zaś stanowi wzorzec, którego określone rozwiązania od kilku lat są przenoszone na grunt naszego kraju.
Budowa środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości stanowi istotny element polityki gospodarczej każdego kraju Unii Europejskiej, a także Unii jako całości. Wynika to z przekonania, że tworzenie warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw (w postaci przyjaznej infrastruktury instytucjonalnej), stanowi niezbędny czynnik rozwoju inicjatywy przedsiębiorczej w gospodarce konkurencyjnej. (fragment tekstu)

The article describes the institutions being environment for business. Especially important one municipal institutions and venture capital enterprises.
Functioning of there institutions helps to promote the small and medium enterprises in European Union, and the main aim in to implement them in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berg-Smolens B.: Gospodarka prywatna dla całego świata. "Profil" 1990 nr 7, s. 37.
  2. Busch W.S.: Gwarancje pokoju socjalnego. "Profil" 1988 nr 6, s. 4.
  3. Grabowski M.: Jak Wspólnota pomaga drobnym. "Firma" 1992 nr 9, s. 18.
  4. Kozłowski K.: Inkubator przedsiębiorczości - co to jest? Warszawa: CIM 1992, s. 7-35.
  5. Lichtarski J.: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1992, s. 125-126.
  6. Maleszczuk E.: Izby gospodarcze jako forma organizacji i współdziałania, przedsiębiorstw. "Handel Wewnętrzny" 1993 nr 3, s. 3-4.
  7. Wasilewski L.: Rola i struktura izb gospodarczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 5, s. 8-10.
  8. Wasilewski L.: Samorząd gospodarczy i izby gospodarcze. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 4, s. 3-5.
  9. Zawiślny K.: Modele centrów innowacji i przedsiębiorczości odpowiednie dla warunków polskich (maszynopis powielony).
  10. Żabiński L., Żabińska T.: Programujące interwencyjna rola polityki państwa w procesach kształtowania spożycia i jego rynkowych uwarunkowań. [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Jaworze, 27-29 maja 1991 r. Katowice 1991, s. 151.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu