BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty rozwoju wielkich miast na przykładzie Szczecina
Determinants of the Big Cities Development on Example of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 19-32, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Wielkie miasta, Rozwój miasta, Programy rozwoju miasta
Great city, City development, City development programs
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Autor przedstawił uwagi o charakterze metodologicznym, które formułują elementy diagnozy, prognozy i terapii rozwoju gospodarczego i społecznego Szczecina. Omówił potencjalne scenariusze rozwoju miasta zaznaczając, że nie ma ostatecznych rozwiązań jego pomyślnego rozwoju w przyszłości.

The development of big cities represents one of the most challenging issues concerning economic growth in Poland. The development is not a economic matter. The key factor is a co-operation. The author try to explore some dilemmas of development on example of city Szczecin. The paper aims to investigate the importance of different factors and tools in the process of development. It is important to remember that each local community is unique in terms of types of business and their business climate. It is evident there is a need to stimulate economic activity in Szczecin. The paper attempts to answer the question, how does a various economic and non-economic factors influence the economic and social development of big cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flejterski S. (red.), Gospodarka Szczecina 2007. Diagnoza i perspektywy rozwoju w ujęciu krótko- i średniookresowym. Raport Grupy G-14, Szczecin, grudzień 2007.
  2. Konsens Brukselski jest swego rodzaju alternatywą dla tzw. Konsensu Waszyngtońskiego. W: Jak teraz rosnąć?, "Polityka" 2007, nr 48.
  3. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa 2000.
  4. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, WN PWN, Warszawa 1999.
  5. Mitraszewska A., Lekcje płynące ze Szwecji, "Gazeta Wyborcza", 22 listopada 2004.
  6. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1992.
  7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na łata 2007-2013 (projekt z 18.09.2007r.).
  8. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, WN PWN, Warszawa 2006.
  9. Strategia Rozwoju Miasta Szczecina, uchwalona 6.05.2002, http://www.szczecin.pl/Strate-gia/.
  10. World Competitiveness Yearbook" 2004, Geneva 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu