BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hebel Katarzyna (Uniwersytet Gdański), Grzelec Krzysztof (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i suprastrukturalnych komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji gdańskiej
The Financing of Infrastructure and Suprastructure Investments in Urban Transport on the Base of Gdansk Agglomeration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 33-44, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Aglomeracje miejskie, Komunikacja miejska, Finansowanie inwestycji transportowych, Finansowanie infrastruktury
Urban agglomerations, Municipal transport, Financing transport investments, Financing of infrastructure
Note
summ.
Country
Gdańsk, Gdynia, Sopot
Gdansk, Gdynia
Abstract
Aglomeracja gdańska jest skupiskiem miejskim składającym się z miast powstałych w wyniku wieloletnich procesów urbanizacyjnych i industrializacyjnych. Tworzą ją: Pruszcz Gdański, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo. W aglomeracji gdańskiej realizowanych jest kilka inwestycji dotyczących infrastruktury i suprastruktury przeznaczonych dla komunikacji miejskiej. Niektóre z tych inwestycji podejmują oddzielenie poszczególne miasta aglomeracji, ale są także inwestycje podejmowane wspólnie. Sposoby ich finansowania są różne. W referacie rozważono je w odniesieniu do każdej inwestycji osobno. (fragment tekstu)

In the article the organization of urban transport in Gdańsk agglomeration and infrastructure and suprastructure investment are presented. They are divided for these which are realized by one city and these which are realized together by some of them. There are also showed the costs of each and the financial sources of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bogusławski J., Gdynia rozbudowuje sieć trolejbusową, "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr l.
  2. Finansowanie transportu publicznego w ZPORR w latach 2004-2006 oraz w latach 2007-2013, Materiały seminarium pt. Finansowanie transportu publicznego w ZPORR w latach 2004-2006 oraz w latach 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2005.
  3. Jamroz K., Oskarbski J., Tristar - trójmiejski inteligentny system transportu aglomeracyjnego, "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr 7-8.
  4. Orliński J., Finansowanie sektora transportu miejskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2005, nr 83, IGKM, Warszawa.
  5. Szałucki K., Specyfika i sprzeczności efektu dźwigni finansowej w komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 1998, nr 41, IGKM, Warszawa.
  6. Tomanek R., Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej - nowe szansę i nowe wymagania, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2004, nr 72, IGKM, Warszawa.
  7. www.gdansk.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu