BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński), Ogrodnik Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Szacowanie potencjalnych wpływów ze sprzedaży biletów przed uruchomieniem nowej linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji szczecińskiej
Estimating Income from Selling Tickets before Starting New Bus Line in Municipal Transport System Within Szczecin's Agglomeration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Transport miejski, Prognozowanie popytu, Badania konsumenckie
City transport, Demand forecasting, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Możliwość rozwoju infrastruktury transportu miejskiego wymaga podjęcia przemyślanych decyzji co do przyszłych efektów ekonomicznych. Proponowane w 2007 roku przez władze Gminy Miasta Szczecin połączenie z gminą Stare Czarnowo prowadzi do określenia potencjalnych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz kosztów uruchomienia nowej linii autobusowej. Na pytania o potencjalne wpływy ze sprzedaży biletów odpowiedzieć przyniosły badania terenowe wykonywane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. (fragment tekstu)

Possibility of development urban transport infrastructure requires taking considered decisions about future economical effects. Proposed in 2007 by authorities of Szczecin Community transport connections with the parish Stare Czarnowo leads to defining potential incomes of tickets selling prices and compared with costs of opening a new bus line. These questions about potential transportation incomes were exactly answered by above field studies done by research workers of University of Szczecin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo, http://www.bip.stareczaraowo.pl/strony/menu/9.dhtml.
  2. Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
  3. Racjonalizacja oferty przewozowej szczecińskiej komunikacji zbiorowej na podstawie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe Transportu przy Uniwersytecie Szczecińskim, grudzień 2005.
  4. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu