BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zastosowanie CRM w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw
Increasing the Competitiveness of Enterprises Through the Use of CRM
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 39-47, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise competitiveness, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz ze wzrostem konkurencji tradycyjne koncepcje zarządzania marketingowego są zbyt wąskie i niewystarczające dla wielu przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie sukcesu na rynku jest kooperacja opierająca się na budowaniu długoterminowych związków tworzonych pomiędzy przedsiębiorstwem i klientami. W tym celu stosuje się strategie wykorzystujące technologie informatyczne zwane CRM. Opracowanie ma na celu przedstawienie CRM jako jednej z najbardziej popularnych koncepcji zarządzania ukierunkowanych na wykorzystanie kompleksowej informacji o kliencie (dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii informatycznych) w celu umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

With increased competition traditional marketing management is not enough for most enterprises to ensure success. A key condition for their success in the market place is cooperation based on long - term connections created between the company and its customers. For this purpose the application of business strategies such as CRM are critical. The purpose of this paper is to describe one of most popular concepts of management, which is oriented towards the use of comprehensive information about customers (thanks to utilization of appropriate information technologies) to increase the competitiveness of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 1.
  2. Godziszewski B. (1999), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.
  3. Malley L.O., Patterson M. (2006), Mapping the Re-engagment of CRM with Relationship Marketing, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No.5/6.
  4. Petrykowska J. (2009), Marketingowo-logistyczna obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Haffer M., Karaszewski W. (red.), UMK, Toruń.
  5. Petrykowska J. (2010), CRM w komunikacji marketingowej [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 136, Poznań.
  6. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
  7. Sobczyk G. (2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin.
  8. Szymański R. (2006), Innowacje ciągnione przez rynek jako źródła budowania więzi z klientem, w: Marketing przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Rosa G. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu