BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumentarium gminnej polityki wydatkowej w pobudzaniu rozwoju gospodarczego Szczecina
Instruments of Municipal Spending Policies in Stimulate Economic Development in the City of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 93-103, tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Rozwój gospodarczy, Budżet gminy, Wydatki budżetowe
Economic development, District budget, Budget expenditures
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Rozwój gospodarczy odgrywa bardzo ważne miejsce w całokształcie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Stanowi siłę napędową rozwoju społecznego i ekologiczno-przestrzennego, jest też podstawą poprawy jakości życia szczecińskiej aglomeracji. Dla Szczecina oznacza to zatem potrzebę ciągłego tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które według dotychczasowych ocen odbiegają od stanu pożądanego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości i instrumentów oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą. W szczególności podkreślone zostanie znaczenie gminnych wydatków budżetowych w rozwoju Szczecina. (fragment tekstu)

The effect of local authorities' actions should stimulate involvement of local communities in economic processes, which will increase economic activities of local enterprises. In the context of the above it seems essential to give theoretical guidance for stimulating economic development by the local government and to present different kinds of opportunities. The author focused on three following subjects: stimulation of local economic development - theoretical aspects and instruments influencing local economic development in the Szczecin. (abstract original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dane Urzędu Miasta Szczecina i Informacja BIP.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu