BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wcisły Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Połączenie spółek Vistula & Wólczanka S.A. z W. Kruk S.A. a teoria fuzji i przejęć
Mergers and Acquisitions - Concept and Essence in the Case of W. Kruk S.A and Vistula & Wólczanka S.A.
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 131-144, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Połączenia jednostek gospodarczych, Analiza danych
Mergers and acquisitions, Business combinations, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Vistula & Wólczanka SA, W. Kruk SA
,
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów fuzji i przejęć na przykładzie spółek W. Kruk S.A. i Vistula & Wólczanka S.A. Działania prowadzące do połączenia się wspomnianych spółek w okresie od maja do grudnia 2008 roku można przypisać do znanych w teorii ekonomii strategii. Pierwsza część opracowania przedstawia aspekty teoretyczne procesów prowadzących do połączenia przedsiębiorstw. W dalszej części zostały natomiast poddane analizie stosowane przez właścicieli spółek metody w ramach opisywanego procesu, w celu ich identyfikacji i przypisania do poszczególnych technik. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the merger and acquisition mechanisms as illustrated by the example of W. Kruk S.A and Vistula & Wólczanka S.A. The efforts leading to merger of the above mentioned companies during 2008 may be analyzed through well known theories of business strategy. The first part presents the theoretical aspects of processes leading to merging of two entities. The following section thoroughly analyses the methods applied by shareholders of the companies in order to identify and classify them according to the particular techniques used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Frąckowiak W. [2009], Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 2. Grzegorzewski Z., Wrogie przejęcia, Magazyn Top Menedżerów, www.ceo.cxo.pl, [08.04.2010].
 3. Herdan A., Antolak L. [2005], Połączenia przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 4. Herdan A. [2008], Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Helin A., Zorde K. [1998], Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Hooke J. C. [1998], Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, K. E. Liber, Warszawa.
 7. Jenkinson T., Mayer C. [1998], Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, K.E. Liber, Warszawa.
 8. Johnson H. [2000], Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, K. E. Liber, Warszawa.
 9. Kownacka K., Recepta Wojciecha Kruka na sukces? Ciężka harówka., Strefa Biznesu, www.strefabiznesu.nto.pl, [08.04.2010].
 10. Narbutt M., Kruk topi rekina, Rzeczpospolita, www.rp.pl, [08.04.2010].
 11. Naszkowska K., Sprzątanie po wrogim przejęciu Kruka, Gazeta.pl, www.gospodarka.gazeta.pl, [08.04.2010].
 12. Nowacki G., Wojciech Kruk w RN Vistuli, Puls Biznesu, www.pb.pl, [08.04.2010].
 13. Oświadczenie Wojciecha Kruka sprawie wezwania Vistula & Wólczanka S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji W. Kruk z dnia 5 maja 2008 roku.
 14. Raporty bieżące spółki Vistula Group S.A. nr 12/2009, 21/2009, 22/2009, 51/2009,64/2009,79/2009.
 15. Raporty bieżące spółki Vistula & Wólczanka S.A. nr 15/2008, 20/2008, 27/2008, 29/2008, 35/2008, 41/2008, 50/2008, 53/2008, 68/2008, 70/2008, 86/2008, 88/2008, 91/2008, 94/2008, 95/2008.
 16. Raporty bieżące spółki W. Kruk S.A. nr 23/2008, 28/2008, 82/2008, 86/2008.
 17. Sasiak R., Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2000.
 18. Sudarsanam S. [1998], Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa.
 19. Szczepankowski P. J. [2000], Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji W. Kruk S.A. z dnia 05.05.2008 ogłoszone przez Vistula & Wólczanka S.A.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu