BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejski Hubert (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Title
Problemy dotyczące zakresu i form współpracy podmiotów wykonujących przewozy aglomeracyjne
Problems Concerning the Range and Forms of Cooperation between Agglomeration Transport Executives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 105-118, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Transport miejski, Aglomeracje miejskie, Integracja komunikacyjna, Ograniczenia komunikacyjne
City transport, Urban agglomerations, Communication integration, Communication restrictions
Note
summ.
Abstract
Współpraca przedsiębiorstw wykonujących przewozy aglomeracyjne powinna przynieść wymierne korzyści pasażerom, współdziałającym ze sobą przedsiębiorstwom oraz władzom samorządu terytorialnego zasilającym system transportu miejskiego publicznymi pieniędzmi. Sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów utrudniających integrację transportu miejskiego (zjawisko kongestii, zagrożenia dla środowiska naturalnego i dla jakości życia w miastach spowodowane dynamicznym rozwojem motoryzacji indywidualnej) było tematem artykułu.

Problems concerning the range and forms of cooperation between agglomeration transport executives are essential from the point of urban inhabitants and local governments of different ranks. However, the cooperation should not be purpose by itself. It should bring measurable benefits to passengers, cooperating organizations and local authorities that supply urban transport with public money. New steps should be introduced that will overcome difficulties with the integration of public transport in agglomerations. Increasing congestion, degradation of natural environment and lower quality of urban life being a result of continous and dynamic growth in car usage appeal for improvements in public transport systems. The cooperation between agglomeration transport executives should constitute a base for these operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bąkowski W., Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera, "Przegląd Komunikacyjny" 2006, nr 1.
  2. Chyba A., Starowicz W., Kształtowanie systemu obsługi pasażerskiej regionu. W: Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie" 2001,86, Kraków.
  3. Hebel K., Wyszomirski O., Bariery w integracji zbiorowego transportu lokalnego z transportem regionalnym, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 10.
  4. Janecki R., Starowicz W., Integracja regionalnego transportu zbiorowego, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 3.
  5. Kołodziejski H., Odbiorcy usług komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2006, nr 91.
  6. Palenica Z., Aktualne regulacje prawne Unii Europejskiej obowiązujące operatorów świadczących usługi przewozowe w lokalnym (miejskim) transporcie zbiorowym. Zbiór referatów z XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej "Kształtowanie oferty przewozowej", IGKM, Warszawa 2006.
  7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod. red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  8. Suchorzewski W., Integracja transportu zbiorowego na obszarach metropolii - szansę i bariery. Zbiór referatów z XXIX Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, IGKM, Warszawa 2002.
  9. Tomanek R., Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu w aglomeracji, "Transport Miejski" 1996, nr 10.
  10. Wyszomirski O., Integracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta, "Transport Miejski" 2002, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu