BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozwój centrów handlowych w Polsce
Shopping Centers Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 137-151, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Centra handlowe, Rozwój społeczno-gospodarczy, Badania ankietowe
Shopping centres, Social economic development, Questionnaire survey
Note
summ.
Company
Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procesu powstawania centrów handlowych w Polsce na tle tendencji i doświadczeń innych państw, a także wskazanie kierunków ich dalszego rozwoju w naszym kraju. W końcowej części artykułu zostanie także zaprezentowana ocena niemierzalnych efektów oddziaływania Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu na rangę społeczno-gospodarczą miasta w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe. (fragment tekstu)

The paper presents the process of commercial centers creation in Poland in the last few years. Commercial centers are a new form of trade in Poland, although the history of their development stars at the beginning of the 20 century. The evolution of commercial centers from the generation one to generation five is the essential part of the paper. There is also presentation of the largest commercial centers in the world and in Poland as well as their classification. There is also presented the evaluation of intangible effects of the influence on social and economic rank of the city, in the final part of the paper, based on the conducted market inquiry in the Stary Browar Commercial Center of Art and Business in Poznań. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
  2. Biedronki w centrach handlowych, "Handel" 2008, nr 18.
  3. Kuczyński J. (red.), Wpływ powstania i funkcjonowania Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar na rozwój społeczno-gospodarczy i rangę miasta Poznania, Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
  4. Makowski M., Świątynia konsumpcji, Trio, Warszawa, 2003.
  5. Mikołajczyk J., Rewitalizacja handlu w centrach dużych ośrodków miejskich na przykładzie Poznania. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, t. II pod red. B. Gregora, "Folia Oeconomica" 2004, nr 179, Acta Universitatis Lodziensis.
  6. Pokorska B., Maleszy E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 2002.
  7. www.easternct.edu.
  8. www.icsc.org.
  9. www.prch.org.pl.
  10. www.starybrowar.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu