BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński), Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Diagnoza i uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej miasta Szczecina
Diagnosis and Conditions for the Tourism Development of the City of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 153-169, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Rozwój turystyki, Badanie turystyki, Oferta turystyczna, Infrastruktura turystyczna, Finansowanie turystyki, Analiza SWOT
Tourism development, Tourism research, Touring offer, Tourism infrastructure, Tourism financing, SWOT analysis
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
W artykule zostały przeanalizowane i ocenione warunki mające wpływ na rozwój turystyki miasta Szczecina. W szczególności opisane zostały najważniejsze elementy atrakcji i infrastruktury turystycznej oraz dane na temat wydatków z budżetu miasta na cele turystyczne. Ponadto wymienione zostały preferencje turystów, którzy przyjeżdżają na zakupy do Szczecina, a także oceniono wpływ regat Races The Tall Ships '2007 r. na gospodarkę finansową Szczecina. Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na wskazanie możliwych kierunków rozwoju gospodarki turystycznej w Szczecinie.

In the article have been analyzed and evaluated conditions affecting the development of the tourism city of Szczecin. In particular described were the most important elements of the tourism attractions and tourism infrastructure, data on the spending from the city's budget for tourism. Also mentioned were the preferences of tourists who come to shop to Szczecin, and also assessed were the impact of The Tall Ships' Races 2007 on the economy of Szczecin. On the background of the SWOT analysis authors indicated possible directions of development of the tourism economy in Szczecin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Markiewicz J., Niemcy polubili Szczecin, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca" z 11 XI 2007.
  2. Markiewicz J., Niedzielski R, Turystyka zakupowa niemieckich klientów w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2004-2006. W: Zagospodarowanie turystyczne, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2007, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Radkowska B., Turystyka polska w 2006 roku. Wielkie miasta, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
  4. Ratuszyński A., Obracano milionami. Kasa na żaglach, "Kurier Szczeciński" z 5 X 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu