BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach jednostek samorządu terytorialnego
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 305-312, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Samorząd terytorialny, Inwestycje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Local government, Public investment
Abstract
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego stanowią integralną część wydatków inwestycyjnych realizowanych przez cały sektor publiczny. Państwo lub jednostki samorządu terytorialnego przejmują na siebie zadania inwestorów, dokonując nakładów w obrębie sektora publicznego powiększając zasoby środków trwałych tego sektora. Tradycyjnym obszarem inwestycji publicznych jest infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna. Inwestycje publiczne koncentrują się na budowie dróg, systemów gospodarki wodnej, systemów energetyki, urządzeń gospodarki komunalnej, szkół, szpitali, urządzeń i obiektów służących świadczeniu różnych form pomocy społecznej, urządzeń administracji i sądownictwa, budynków mieszkalnych. Wydatki te służą przede wszystkim odtworzeniu, modernizacji i powiększeniu bazy materialnej do świadczenia usług publicznych. Zakres i wysokość inwestycji w znacznej mierze uzależniony jest od funkcji, jakie przyjmuje na siebie państwo, a w tym jednostki samorządu terytorialnego, od sytuacji finansowej poszczególnych budżetów oraz dysproporcji pomiędzy stanem faktycznym a pożądanym w zakresie świadczonych usług publicznych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzozowska К., Szanse i zagrożenia rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, materiał konferencyjny, www.eksoc.uni.lodz.pl/konferencja
  2. Czempas J., Inwestycje gminne - znaczenie i pomiar, w: Polska samorządność w integrującej się Europie, I Forum Samorządowe, red. A. Szewczuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  3. Gałuszka K., Efektywność wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w: Polska samorządność w integrującej się Europie, I Forum Samorządowe, red. A. Szewczuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  4. Gorzałczynska-Koczkodaj M., Dylematy wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk Jurata 2003.
  5. Korbus В., Partnerstwo publiczno-prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
  6. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, październik 2002.
  7. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu