BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanowicka-Traczyk Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Metody i etapy kształtowania strategii tożsamości miasta
Methods and Stages of Developing a City Identity Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 223-239, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Zarządzanie miastem, Tożsamość miasta, Strategia rozwoju
City management, Identity of the city, Development strategy
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie pożądanych etapów planowania strategii tożsamości miasta, których zrealizowanie gwarantuje spójność i prawdopodobnie większą skuteczność działań. Z myślą o realizacji tak postawionego celu dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz obserwacji rynku. Uporządkowana wiedza w tym zakresie (czego brak w literaturze), poparta wielowymiarową obserwacją rynku, powinna pokazać, jak stworzyć plan komunikowania otoczeniu tożsamości miasta. Powinno to podnieść skuteczność podejmowanych działań, które obecnie są w dużej części schematyczne, nie uwzględniając konkretnych uwarunkowań rozwoju i postrzegania danego miasta. (fragment tekstu)

The aim of this study is to identify the desired stages of a city identity strategy planning process, meant by the author as a long-term plan of developing a desired image of a city. It has been assumed that application of the classic planning approach guarantees coherence and probably greater effectiveness of the planned actions. In order to analyse the subject, a critical literature review and market study has been conducted. The most important stages of planning actions which result in creating the desired image of a city include strategic analysis, defining the objectives of identity strategy, market segmentation, selection of identity mix instruments and checking the effectiveness of the planned actions during and after their execution. The author has provided characteristic features of particular stages, analysing the major problems that may be faced in their completion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 2. Altkorn J., Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 3. Altkorn J., Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie, "Marketing i Rynek" 2001, nr 6.
 4. Beger R., Gärtner H., Mathes R., Unternehmenskommunikations: Grundfragen, Strategien, Instrumente, Gabler, Wiesbaden 1989.
 5. Budzyński W., Public Relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 6. Gajdzik В., Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 7. Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 8. Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, PAN, Warszawa 2002.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Styś A., Marketing - przełom wieków, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 11. Pomykalski A., Strategie marketingowe, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2000.
 12. Sławińska M., Strategie przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 13. Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2008.
 14. Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 15. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 16. Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 17. Ziółkowski M., Zalewski A., Konstruowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Materiały z warsztatów treningowo-konsultacyjnych, Bank Modułów Kształceniowych, Warszawa 1995.
 18. Żabińska L., Orientacja marketingowa podmiotów gospodarczych -podstawy teoretyczno--metodyczne, kierunki badań, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu