BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zmiany w polskim systemie podatkowym w latach 2000-2005 a realizacja funkcji podatków
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 347-352, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
System podatkowy, Opodatkowanie, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Reforma podatkowa
Tax system, Taxation, Individual income tax, Tax reform
Abstract
W latach 2000-2005 w polskim systemie podatkowym nastąpił szereg istotnych zmian mających wpływ na zakres realizowania przez podatki ich podstawowych funkcji. Do najważniejszych zmian w tym okresie zaliczyć należy: istotne obniżenie stawek podatku dochodowego od osób prawnych, rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatku od towarów i usług (VAT), ograniczenie zakresu towarów i usług objętych stawkami obniżonymi w podatku VAT, zniesienie ulg inwestycyjnych w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, istotne ograniczenie zakresu ulg o charakterze socjalnym w podatkach dochodowych. Ponadto do ważnych zmian w polskim systemie podatkowym należy zaliczyć: wprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych, ograniczenie zakresu opodatkowania podatkiem od środków transportowych, rozszerzenie zakresu kosztów, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, wprowadzenie kredytu podatkowego. Dla części podatników ważne było wprowadzenie w podatku VAT kategorii małego podatnika, objęcie stawką 22% usług internetowych oraz wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych 50% stawki dla najlepiej zarabiających. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
  2. OECD Economic Outlook 2003/2, No 74.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu