BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolański Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowe i ekonomiczne oddziaływanie wybranych rozwiązań inżynieryjnych usprawniających ruch komunikacji miejskiej (na przykładzie Londynu)
Economic and Financial Effects of Chosen Bus Priority Means - on the Example of London
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 279-289, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Komunikacja miejska, Inżynieria ruchu drogowego, Studium przypadku
Municipal transport, Traffic engineering, Case study
Note
summ.
Country
Londyn
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zidentyfikowanie najistotniejszych czynników oddziaływania finansowego oraz społeczno-ekonomicznego wybranych rozwiązań inżynieryjnych usprawniających ruch komunikacji miejskiej, a także próba ich oszacowania pod względem ilościowym. Takie ujęcie tematu powinno dostarczyć nowych - niepublikowanych dotychczas w polskojęzycznych źródłach - informacji, przydatnych zarówno osobom szukającym kierunków rozwoju komunikacji w miastach, jak i przygotowującym studia wykonalności konkretnych inwestycji, borykających się z problemami analizy finansowej oraz ekonomicznej. Podstawą rozważań będą doświadczenia Londynu, który należy do miast najbardziej dbających o zwiększanie prędkości eksploatacyjnych autobusów, a jednocześnie dynamiczne się rozwijających i zmagających ze znacznym przeciążeniem sieci ulicznej oraz wysokimi kosztami pracy. Dodatkową motywację do takich działań może stanowić brak sieci tramwajowej "z prawdziwego zdarzenia", ale z drugiej strony wiele z opisywanych rozwiązań może znaleźć zastosowanie również w miejskiej komunikacji szynowej w naszym kraju. (fragment tekstu)

The text describes economic and financial effects of implementing bus priority and bus lanes. These solutions are a chance for Polish urban transport, as they allow to increase its competitiveness, as well as deal with current leak of drivers and rolling stocks. A general identification of benefits is supported by figures from London, that show positive efficiency of those project both in financial and economic terms. What's more - bus priority doesn't have to interrupt significantly non-priority traffic. The author encourages cities to develop complex projects of bus corridors upgrade - including rolling stock, bus stops - that could be supported by the EU funds, because of its negative financial and positive economic efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blitz R., Yates M., Bus Priority - the South & West London Experience, European Transport Conference, AET, London 1997.
 2. Bogusławski J., Inżynieria komunikacyjna. W: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, pod red. O. Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 41.
 3. Clarke R., Bowen T., Head J., Mass Deployment of Bus Priority Using Real Time Passanger Information Systems in London, European Transport Conference, AET, London 2007, s. 1.
 4. Hodges J., 'Keeping London Moving', Bus Priority in London, European Transport Conference, AET, London 2007.
 5. Hounsell N., Riley K., Alexander M., Enhanced Bus Priority Using Signals - the Income Project, European Transport Conference, AET, London 1998.
 6. Hounsell N.B., Chenney C.N., Using ITS to Improve Bus Operations: Examples and Opportunities, European Transport Conference, AET, London 1999.
 7. Hounsell N.B., Shrestha B.P., Implementing Differential Bus Priority for Timetabled Service, European Transport Conference, AET, London 2007.
 8. Hounsell N.B., Shrestha B.P., McLeod F.N., Gardner K., Palmer S., Bowen T., Selective Vehicle Detection (SVD) - Bus Priority and GPS Technology, European Transport Conference, AET, London 2005.
 9. Oakes J., Kelly I., Queue Relocation bus Priority Using SCOOT Gating, European Transport Conference, AET, London 1996.
 10. The Case for Investing in London's Buses, Transport for London, London 2005, http:// www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/busesstrategicreview.pdf, dostęp 6.12.
 11. Zielona Księga, W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/pl/com/2007/co-m2007_0551pl01.pdf, dostęp 1.12.2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu