BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał finansowy jako determinanta rozwoju gospodarki Szczecina
Financial Capital as a Factor Determining City Development (Szczecin Case)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 291-305, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Rozwój miasta, Rozwój gospodarczy, Kapitał finansowy
City development, Economic development, Financial capital
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Rozwój gospodarki miasta determinowany jest wieloma czynnikami, wśród których istotną rolę odgrywa kapitał finansowy. Źródła kapitału finansowego pozostają zróżnicowane, a ich wybór zależy od wielu czynników natury prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. W procesie finansowania rozwoju gospodarek współczesnych miast większą rolę (obok dochodów własnych i źródeł przychodów) przypisuje się kapitałowi prywatnemu (kapitał wewnętrzny i zewnętrzny), kapitałowi mieszanemu (kapitał publiczno-prywatny) oraz zagranicznym inwestycjom bezpośrednim Celem opracowania jest wskazanie zaangażowania kapitału prywatnego, kapitału mieszanego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie kreowania rozwoju gospodarki miasta na przykładzie Szczecina. (fragment tekstu)

Financial capital is one of the most important factors in the process of city development. Financial capital is involved in the investment process and supports implementing of investment projects, which are significant for the city and its citizens. Financial capital has a great impact on city attractiveness and its competitiveness. The article presents financial capital as a source of growth of the city and its multifunctional role in development process of the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2006, nr 4, GUS kwartalnik, Warszawa, kwiecień 2007.
  2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2007, nr 2, GUS kwartalnik, Warszawa, sierpień 2007.
  3. Miasta wojewódzkie - podstawowe dane statystyczne, GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa, sierpień 2007.
  4. Osiński K., Inwestycje bezpośrednie w Polsce - stan i perspektywy, "Firma i Rynek" 2007, nr 1.
  5. Podstawowy kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia udziałowca w 2006 r., Dane GUS dla Miasta Szczecin.
  6. Raport na temat wielkich miast Polski sporządzony przez PricewaterhouseCoopers, 2006.
  7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2005, nr 169, poz. 1420 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu