BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosycarz Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych - funkcja fiskalna a funkcja społeczna
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 413-421, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Podatek akcyzowy, Akcyza, Rynek wyrobów tytoniowych, Przemysł tytoniowy
Excise tax, Excise duty, Tobacco products market, Tobacco industry
Abstract
Podatek akcyzowy jako podatek od konsumpcji pełni następujące funkcje: fiskalną (zapewnienie przychodów do budżetu państwa) oraz społeczną. Przez funkcję społeczną podatku rozumie się funkcję redystrybucyjną (nałożenie wyższych obciążeń podatkowych dla zamożniejszych grup społeczeństwa, konsumujących wyroby uchodzące za luksusowe) oraz ograniczanie spożycia (produktów, których spożycie jest związane z ryzykiem dla zdrowia, np. alkohol, wyroby tytoniowe). W niniejszej pracy rozważamy funkcjonowanie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. Analizujemy wpływ wysokości podatku oraz tempa jego wzrostu na wielkość i strukturę spożycia, wysokość wpływów do budżetu państwa oraz towarzyszące zjawiska o charakterze ekonomiczno-społecznym, czyli nielegalny handel wyrobami tytoniowymi. W niniejszym artykule, mówiąc o wyrobach tytoniowych, koncentrujemy się na ich najpopularniejszej kategorii - papierosach. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady 92/79/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów.
  2. Dyrektywa Rady 92/80/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy.
  3. Dyrektywa Rady 2002/10/EC z 12 lutego 2002 r.
  4. Maruchin W, Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej, Unimex, Wrocław 2004.
  5. Stanowisko rządu polskiego w trakcie negocjacji akcesyjnych. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2005 r., druk sejmowy nr 1769.
  6. Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu