BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Tendencje zmian polityki przemysłowej w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 25-35
Issue title
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Keyword
Polityka przemysłowa, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Restrukturyzacja przemysłu, Prywatyzacja, Materiały konferencyjne
Industrial policy, Systemic transformations in the economy, Industrial restructuring, Privatisation, Conference materials
Abstract
Omówiono trudności transformacji systemu społeczno-gospodarczego oraz opisano rolę polityki przemysłowej w tworzeniu nowego systemu społeczno-gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bardham P., Roemer J.E.: Market Socialism. A Case for Rejuvenation. "The Journal of Economic Perspective" 1992, vol. 6, nr 3.
  2. Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski. Praca zbiorowa pod red. L. Zienkowski, GUS i PAN, Warszawa 1992, s. 16-20.
  3. Górka K.: Kształtowanie nowej polityki przemysłowej w Polsce. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1994, nr-438, s. 12-20.
  4. Herrer H., Sadowski W.: Dlaczego zmniejszyła się produkcja w Polsce, PWN, Warszawa 1993.
  5. Ikonowicz P.: Polityka przemysłowa kraju wysoko rozwiniętego, "Ekonomista" 1991, nr 2-3, s. 255.
  6. Kevin R.: Why Privatization Is Not Enough, "Harvard Business Review", May-June 1993.
  7. Kuziński S.: Polityka przemysłowa. Spory wokół strategii rozwoju, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 16-18.
  8. Macieja J.: Nie ma demokracji bez prywatyzacji. "Rzeczpospolita", 1993, nr 285.
  9. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990, s. 14 oraz 228.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu