BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska Alicja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Proinnowacyjna polityka państwa : założenia i realia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 46-52, rys.
Issue title
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Keyword
Polityka przemysłowa, Polityka innowacyjna państwa, Gospodarka rynkowa, Materiały konferencyjne
Industrial policy, State innovation policy, Market economy, Conference materials
Abstract
Omówiono miejsce polityki proinnowacyjnej w polityce przemysłowej oraz wskazano cele tejże polityki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bogdanienko J.: Zarządzanie postępem technicznym. UMK, Toruń 1994.
  2. Kozłowski J.: Polityka naukowa - polityka innowacyjna, nowe rozwiązania, Biblioteka KBN, Warszawa 1995 r.
  3. Matusiak K.B., Zasiadły K.: Ośrodek innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOI i P Raport, 1995, Fundacja Inkubator, Łódź 1995.
  4. Mowery D.: The Practice of Technology Policy, [w:] pr. zb. red. P. Stoneman, Handbook of the Economies of Innovation and Technological change, Blackwell, Oxford, Cambridge, 1995, s. 513-557.
  5. Sosnowska A.: Na marginesie 'Założeń Polityki Proinnowacyjnej Państwa', Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki narodowej, tom LXVII, SHG, Warszawa 1995 r.
  6. Wójcik S.: Znaczenie zaplecza naukowo-badawczego dla przemian strukturalnych przemysłu, [w:] Restrukturyzacja polskiego przemysłu - dostosowania, Monografie i Opracowania SGH nr 391, IFGN, SGH, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu