BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towarnicka Halina (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa przemysłowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 167-173, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Keyword
Strategia inwestycyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Materiały konferencyjne
Investment strategy, Corporation strategies, Strategic management, Conference materials
Abstract
Celem opracowania jest pokazanie zasadności ujmowania różnych problemów decyzyjnych z obszaru strategii przedsiębiorstwa w sposób interdyscyplinarny i zintegrowany. Przedstawiona zostanie istota strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa - ukierunkowanej na konkurencyjny rynek, a także potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Rozważania dotyczą dużych przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w zmiennym, konkurencyjnym otoczeniu, a majątek przedsiębiorstwa należy do właścicieli, współwłaścicieli i akcjonariuszy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bierman H., Smidt S. (1993): The Capital Budgeting Decision. Economic Analysis of Investment Projects. MACMILLAN, 8-th ed.
  2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (1989): Investments. IRWIN, Boston.
  3. Dobson P., Starkey K. (1993): The Strategic Management. Blackwell Business.
  4. Fifield P. (1992): Marketing Strategy. Butterworth Heinemann.
  5. Rutkowski I. (1995): Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, "Marketing i Rynek" Nr 9.
  6. Schall L.D., Haley Ch.W. (1991): Introduction to Financial Management. McGraw-Hill, INC., 6-th ed.
  7. Towarnicka H. (1994): Marketing i inwestycje, "Przegląd Organizacji" Nr 9.
  8. Towarnicka H. (1993): Projekt jako efekt strategicznego planowania inwestycji w przedsiębiorstwie "Organizacja i Kierowanie" nr 4, s. 67-82.
  9. Towarnicka H. (1991): Strategie i taktyki inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Nr 564. Seria: Monografie i opracowania Nr 81.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu