BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Safin Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 263-271, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne
Small business, Family-owned business, Strategic management, Enterprise management, Conference materials
Abstract
W większości rozwiniętych gospodarek europejskich przedsiębiorstwa rodzinne (oparte na kapitale i pracy rodziny) traktowane są ciągle jako podstawa ich rozwoju i "sól gospodarki rynkowej". Spadek ich roli traktowany jest jako upadek demokratycznego porządku i wolności rynkowej.
Dla współczesnej polskiej gospodarki przedsiębiorstwa rodzinne są zupełnie nową kategorią ekonomiczną i socjalną. Dopiero od kilku lat tworzy się dynamicznie przedsiębiorstwa indywidualne i spółki z udziałem kapitału rodzinnego. Znane są wprawdzie nazwy firm takich jak Wedel, czy Blikle, które jeszcze po wojnie były w posiadaniu rodziny, lecz dla większości termin "przedsiębiorstwo rodzinne" jest określenie pozbawionym ekonomicznej treści. (...) Poniższe refleksje są próbą oceny ich zachowań strategicznych, które choć bezpośrednio rzutują na efekty poszczególnych przedsiębiorstw nie są obojętne z punktu widzenia gospodarki i polityki gospodarczej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielawska A.: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Rozwój przemysłu drobnego. Materiały pokonferencyjne, Poznań-Biedrusko 1993.
 2. Bocheński A.: Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, KAW, Warszawa 1989.
 3. Donkles F., Frhlich F.: Sind Familienunternehmen wirklich anders, Internationales Gewerbearchiv Heft 4, 1991.
 4. Gruszecki T.: Przedsiębiorca. Cedor, 1994 s. 233.
 5. Kaufmann F.: Mittelstandspolitik als Strukturpolitik, IFM - Materialien Nr. 63.
 6. Lwe C.: Die Familienunternehmung, Bern, Stuttgart, 1979.
 7. Morawski W.: Wielcy przemysłowcy II Rzeczypospolitej, Cash nr 49/1995.
 8. Styczek D.: Wszystko zostanie w rodzinie. "Życie Gospodarcze", nr 1/1996.
 9. Szaszkiewicz A.: Czy łatwo uzyskać kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", 12/1992.
 10. Stankiewicz M.J.: Identyfikatory zachowań strategicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 1/1995.
 11. Webber A.R.: Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa, PWE. 1984.
 12. Wielka tajemnica małych, "Gazeta Bankowa", nr 43, 1994.
 13. Zeitel G.: Die Familienunternehmen in der BRD, ZfU, Heft 1, 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu