BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chadała Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Podaż pieniądza i czynniki jego kreacji w strefie euro i w Polsce
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 499-509, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Podaż pieniądza, Strefa euro, Kreowanie pieniądza, Polityka pieniężna NBP
Money supply, Eurozone, Create money, NBP monetary policy
Abstract
Opracowanie zawiera główne definicje agregatów monetarnych wykorzystywanych w strefie euro oraz w Polsce, a także krótką analizę zmienności tych agregatów, składników agregatów monetarnych oraz czynników ich kreacji. W części poświęconej podaży pieniądza w strefie euro przedstawiono również kształtowanie się długoterminowych zobowiązań finansowych. Dane statystyczne pochodzą głównie z biuletynów miesięcznych publikowanych przez Europejski Bank Centralny i obejmują okres lat 2000-2004 (do października 2004), oraz biuletynu informacyjnego oraz informacji wstępnej publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Analiza podaży pieniądza i jego kreacji w Polsce prowadzona jest w oparciu o dane statystyczne obejmujące lata 1999-2004. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. „Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego" 2004, nr 11.
  2. Europejski Bank Centralny, „Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego" 2004, nr 12.
  3. NBP, Zmiany w definicjach agregatów monetarnych, www.nbp.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu