BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedor Bogusław
Title
Uwagi o trwałości rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście współczesnych teorii wzrostu i rozwoju
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 26-36
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Wzrost gospodarczy, Teoria wzrostu gospodarczego, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Materiały konferencyjne
Economic growth, Economic growth theory, Sustainable development, Conference materials
Abstract
Omówiono podstawowe sposoby analizy kategorii długookresowej trwałości wzrostu gospodarczego oraz wstępnie oceniono wzrost gospodarczy Polski w kontekście podstaw teoretycznych badania trwałości wzrostu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fiedor B.: Koncepcja 'Stałego Rozwoju', Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego a przemiany strukturalne w Polsce, ESEŚiZN, Biblioteczka "Ekonomia i Środowisko", nr 9, s. 73-83.
  2. Fiedor B.: Neoklasyczna teoria postępu technicznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Seria: Monografie i Opracowania, nr 34, 1986.
  3. Fiedor B.: Ocena szans i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z przekształceń własnościowych, [w:] Problemy ochrony środowiska w procesie przekształceń własnościowych (w druku).
  4. Grossman G.M., Helpman E.: Endogenous Innovation in the Theory of Growth, "Journal of Economic Perspectives", vol. 8, 1994, s. 23-44.
  5. Okoń-Horodyńska E.: Instytucjonalne uwarunkowania tworzenia narodowego systemu innowacji, "Transformacje", nr 3-4/1993-1994, s. 32-41.
  6. Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Aldershot 1990.
  7. Pearce D., Turner K.: Economics of Natural Resources and the Environment, New York 1990.
  8. Romer Paul M.: Increasing Returns and Long-run Growth, "The Journal of Political Economy", vol. 94, 1986, s. 1002-1037.
  9. Szwedowski S.: Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce w okresie transformacji, "Transformacje", nr 3-4/1993-1994 s. 15-31.
  10. Young A.: Invention and Bounded Learning by Doing, "The Journal of Political Economy", vol. 101, 1991, s. 443-472.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu