BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Maria
Title
Zależności między stopami procentowymi na rynku lokat międzybankowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 55-66, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Rynek pieniężny, Rozliczenia międzybankowe, Stopa procentowa, Estymacja, Materiały konferencyjne
Money market, Interbank settlements, Interest rate, Estimation, Conference materials
Abstract
Wyniki przeprowadzonego badania wskazywałyby na skuteczność operacji otwartego rynku. Ich oddziaływanie ograniczyło się jedynie do krótszych stóp lokat międzybankowych i nie było przenoszone na dłuższe stawki WIBOR. Nie wystąpiły bowiem w badanym okresie żadne długookresowe związki między dłuższymi a krótszymi stopami, nie było również praktycznie znaczących zależności krótkookresowych. Sugerowałoby to, że dłuższe stopy procentowe są kształtowane przez rynek i oddziałują na najkrótsze stawki WIBOR. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Campbell J.Y., Shiller R.J.: Cointegration and Tests of Present Value Models. "Journal of Political Economy", 96, 1987, s. 116-131.
 2. Campbell J.Y., Shiller R. J.: Interpreting Cointegrated Models, "Journal of Economic Dynamics and Control", 95, 1988, s. 505-522.
 3. Campbell J.Y., Shiller R.J.: Yield Spreads and Interest Rate Movements: a Bird Eye View. "Review of Economic Studies", 58, 1991, s. 496-514.
 4. Cuthbertson K.D.: The Expectations Hypothesis of the Term Structure: the UK Interbank Market. "Discussion Paper" No. 92-104, 1993, University of Newcastle upon Tyne.
 5. Dickey D.A., Fuller W.A.: The Likehood Rativ Statistic for Autoregressive Time Series with a Unit Root. "Econometrica", Vol, 49, 1981, s. 1957 -1072.
 6. Engle R.F., Granger C.W.J.: Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing. "Econometrica", 55, 1987, s. 251-276.
 7. Engle R.F., Yoo B.S.: Forecasting in Cointegrated Systems. "Journal of Econometrics", Vol. 35, May, 1987, s. 143-159.
 8. Fuller W.A.: Introduction to Statistical Time Series. Wiley, New York, 1976.
 9. Hum A.S., Moody T., Muscatelli V.A.: The Term Structure of Interest Rates in the London Interbank Market. Oxford Economics Papers, 47, 1995, s. 418 - 436.
 10. MacDonald R., Speight A.E.H.: The Term Structure of Interest Rates in the UK. "Bulleting of Economic Research", 40, 1988, s. 287 - 299.
 11. Maddala G.S.: Introduction to Econometrics. Macmillan Publishing Company, New York 1989.
 12. Osiński J.: Operacja otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego. "Bank i Kredyt", czerwiec 1995, s. 37-48.
 13. Pietrewicz J., Sławiński A.: Rola rynku pieniężnego w zarządzaniu płynnością. "Bank i Kredyt", czerwiec 1995, s. 49-60.
 14. Shea G.S.: Benchmarking, the Expectations Hypothesis of the Term Structure: An Analysis of Cointegration Vectors. "Journal of Business and Economic Statistics", 1992, s. 347-365.
 15. Shiller R.J.: The Volatility of Long-Term Interest Rates and Expectations of the Term Structure. "Journal of Political Economy", 87, 1979, s. 1190-1219.
 16. Taylor M.P.: Modelling the Yield Curve. "Economic Journal", May, 1992, s. 524-537.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu