BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedor Bogusław, Czaja Stanisław, Graczyk Andrzej
Title
Aspekty ekologiczne podstawowych makropolityk i polityk sektorowych w latach dziewięćdziesiątych w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 67-85
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Polityka finansowa, Polityka przemysłowa, Polityka ekologiczna, Polityka energetyczna, Materiały konferencyjne
Financial policy, Industrial policy, Ecological politics, Energy policy, Conference materials
Abstract
Transformacja gospodarcza wywołuje zmiany w sferze ochrony i zanieczyszczenia środowiska Od aktualnej polityki, realizującej pakiet oparty na stabilizacji makroekonomicznej, reformie cen, prywatyzacji, restrukturyzacji przemysłu i liberalizacji handlu, można oczekiwać interesujących wyników w dziedzinie ograniczenia degradacji poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Takie wyniki przyniosła już recesja, eliminując najgorsze podmioty gospodarcze, cofnięcie dotacji do cen wielu produktów, między innymi do nośników energii, co ogranicza nadmierne ich zużycie, a także otwarcie gospodarki, łamiące krajowe monopole.
Polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej składała się z wielu polityk formułowanych na szczeblu makroekonomicznym. Miały one zróżnicowany charakter pod względem zasięgu i stopnia oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz sposób jego wykorzystania i ochrony. Nie każda makro-polityka wywierała wyraźny bezpośredni wpływ na tę sferę. Dotyczy to zwłaszcza polityki zatrudnienia czy polityki socjalnej. W odniesieniu do nich związek taki zapewne występuje, aczkolwiek jego siła oddziaływania jest niewielka. Większe znaczenie będzie mieć podejmowanie przedsięwzięć w polityce fiskalnej i celnej, przemysłowej, energetycznej, rolnej i transportowej. Ze względu więc na ograniczone ramy referatu, ograniczymy się do wskazania i omówienia najważniejszych, naszym zdaniem, ekologicznych aspektów tych właśnie makropolityk. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Szpilewicz A.: Strategia energetyczna. [w:] Gospodarka i monopole energetyczne. Drogi wyjścia z obecnej nieefektywności. Czwarty Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Warszawa 1995, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu