BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Stabilność cen a kondycja gospodarki : uwagi o polityce stabilizacji cen w krajach Unii Europejskiej
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 523-530, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Stabilność cen, Polityka stabilizacyjna, Zwalczanie inflacji, Bezpośredni cel inflacyjny
Price stability, Stabilisation policy, Fighting against inflation, Inflation targeting
Company

Abstract
Problem polityki stabilizacji cen w krajach Unii Europejskiej należy niewątpliwie do najważniejszych aspektów polityki ekonomicznej. To bowiem, jak formułowane są cele w tym obszarze, decyduje o charakterze tej polityki a w rezultacie również o dynamice procesów rozwojowych w ramach ugrupowania. Analiza procesów inflacyjnych w krajach Unii wiatach 1993-2003 oraz analiza zasad formułowania celu inflacyjnego przez banki centralne, w tym również EBC, nasuwa przypuszczenie, że polityka „równania do lidera cenowego", a następnie dążenie do stabilizowania cen w poszczególnych krajach Unii na niskim poziomie, nie musi być wcale optymalne z punktu widzenia średniookresowych perspektyw rozwoju gospodarczego w tych krajach. Przeciwnie, część krajów tego ugrupowania, charakteryzujących się wyższym poziomem inflacji neutralnej, może w wyniku tej polityki rozwijając się wolniej, nie wykorzystując w pełni swoich możliwości produkcyjnych. Pojawia się więc potrzeba rewizji zasad polityki stabilizacji cen, a zwłaszcza zasad formułowania celu inflacyjnego przez EBC. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Bednarczyk J. L., Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990.
  3. ECB, Statistics Pocket Book, January 2005.
  4. ECB, The definition of price stability..., www.ecb.int/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html
  5. ECB, Why price stability?, First ECB Central Banking Conference, November 2000, Frankfurt, Germany.
  6. Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, w: „Journal of Political Economy" 1977, Vol. 85, No3.
  7. Huffschmidt J., Economic Policy Obstacles to Full Employment and Social Cohesion in Europe, СЕРА Working Paper 2003-05, October 8,2003.
  8. OECD „Economic Outlook” 2004, No 75, Statistical Annex Tables.
  9. OECD, The Policy Agenda for Growth, 2003.
  10. Tobin J., Monetary Policy: Recent Theory and Practice, http://cowles.econ.yale.edu
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu