BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysiak Andrzej
Title
Paradygmat transformacji systemowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 89-98, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ekonomia instytucjonalna, Analiza ekonomiczna, Teoria ekonomii, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Institutional economics, Economic analysis, Economic theory, Conference materials
Abstract
Badania ekonomiczne transformacji systemowej koncentrują się w większym stopniu na problematyce makroekonomicznej niż na przekształceniach systemowych. Systemowy aspekt transformacji jest na ogół postrzegany na poziomie mikro przy okazji badania prywatyzacji przedsiębiorstw. Niepokojące jest rozdzielenie aspektów makro, dotyczących stabilizacji, od problematyki systemowej i mikroekonomicznej, ponieważ nie sprzyja to poszukiwaniu optymalnej ścieżki przekształceń. Bez zrozumienia działań mikro nie można należycie ocenić terapii szokowej i polityki stabilizacji. W badaniu transformacji warto się odwołać do nowej ekonomii instytucjonalnej, której aparat pojęciowy i dorobek merytoryczny może stanowić dobry punkt odniesienia. Transformacja systemowa jest bez wątpienia zmianą instytucjonalną, ale należy ją rozumieć jako zmianę zastanych wzorców działania i zachowania. Głównym czynnikiem generującym nowe wzorce działania są prawa wolnościowe, zwłaszcza indywidualne prawa własności. Konieczna jest likwidacja państwa redystrybucyjnego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
 2. Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku, Warszawa 1992.
 3. Coleman J.S.: Foundations of Social Theory, za: P. Chmielewski Nowa analiza instytucjonalna, "Studia Socjologiczne", 1994, s. 3-4.
 4. Gray J.: Liberalizm, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Fund. im. S. Batorego, 1994.
 5. Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku, Warszawa 1995.
 6. Kmita J.: O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
 7. Madej Z.: Groźba mielizny transformacyjnej, "Życie Gospodarcze" nr 7/1995.
 8. North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1993.
 9. North D.C., Thomas R.: The Riss of Western World, Cambridge 1973.
 10. Nowak L.: U podstaw teorii socjalizmu, t. 3, Poznań 1991.
 11. Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
 12. Poper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1989.
 13. Stark D., Od systemowej tożsamości do organizacyjnej różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej. "Studia Socjologiczne" 1994, s. 3-4.
 14. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971.
 15. Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, New York 1985.
 16. Wojtyna A., Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu