BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Bożena
Title
Transformacja gospodarcza jako proces transformacji instytucjonalnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 99-109
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ekonomia instytucjonalna, Etyka, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Institutional economics, Ethics, Conference materials
Abstract
W Polsce, w ciągu kilku miesięcy, ustąpiły objawy niedoboru w wyniku liberalizacji rynków towarowych. Pojawiły się przesłanki do kształtowania się równowag cząstkowych na tych rynkach, a w ich następstwie wybory autonomicznych podmiotów gospodarczych zostały ograniczone za pomocą bariery popytowej i finansowej. Zrozumienie tych ograniczeń i dostosowanie do nich wyborów okazało się procesem niezbyt trudnym i szybko przebiegającym. Również przyjmowanie nowych narzędzi ekonomicznych w sferze finansów, zarządzania i marketingu przebiega raczej szybko w dziedzinach gospodarki uzależnionych od rynku. Wyjątek stanowi polskie rolnictwo, jako dziedzina gospodarki tradycyjnej. Długotrwały będzie natomiast proces kształtowania się nowych warunków instytucjonalnych, niezbędnych, aby z wolnych wyborów gospodarczych wyłonił się ład rynkowy. Na warunki instytucjonalne, w ramach których dokonują się wybory ekonomiczne, składają się: zwyczaj, moralność i prawo. Spośród tych trzech elementów tylko prawo można stosunkowo szybko przekształcić, przyjmując np. wzory prawne krajów Unii Europejskiej, ale o tym, czy prawo to będzie przyjmować się nie tylko jako zespół uprawnień, ale przede wszystkim jako zespół obowiązków, decyduje poziom moralny ludzi gospodarujących, a także w pewnym stopniu ich zwyczaje. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Buchanan J.: Liberty, Market and State, New York 1985.
 2. Buchanan J.: The Limits of Liberty, Chicago 1975, Liberty, Market and State, New York 1985.
 3. Coase R.H.: The Nature of the Firm, "Economica" 1937, no 16.
 4. Eucken W.: Grundsätze der Wirschaftspolitik, cyt. za: J. Lewandowski, Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991.
 5. Grzegorczyk A.: Filozofia czasu próby, Warszawa 1984.
 6. Kohlberg L. : The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages, New York 1984.
 7. Kornai J.: Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
 8. Kuniński M.: Z chaosu ład. O samorzutnym powstawaniu porządku społecznego, [w:] "Znak - Idee", nr 6.
 9. Rest J.: Moral Development: Advances in Research and Theory, New York 1986.
 10. Robbins L.: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London 1932.
 11. Skinner B.F.: Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978.
 12. von Hayek E.A.: Law, Legislation and Liberty, Chicago 1979.
 13. von Hayek F.A.: The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
 14. Welfe W.: Mechanizmy ekonomiczne krajów transformujących się w świetle analiz symulacyjnych dla Polski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1995.
 15. Williamson O.E.: The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. London 1985.
 16. Wirtschaftswissenschaft und Ethik, pod red. H. Hesse, Berlin 1988.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu