BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baborska Bożena
Title
Uwarunkowania ekonomiczne i przebieg procesu prywatyzacji majątku byłych PGR-ów
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 110-117, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Restrukturyzacja rolnictwa, Prywatyzacja rolnictwa, Materiały konferencyjne
Privatisation of state owned enterprises, Liquidation of State Agricultural Farms, Agricultural restructuring, Privatization of agriculture, Conference materials
Abstract
W okresie od początku 1992 r. do połowy 1995 zlikwidowano wszystkie państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Majątek likwidowanych przedsiębiorstw przejmowała do zasobu Skarbu Państwa, utworzona w styczniu 1992 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWR), Agencja ta "ucząc się przez działanie" podejmowała i podejmuje nadal wielostronne działania mające na celu z jednej strony możliwie szybką prywatyzację mienia byłych PGR-ów, z drugiej zaś minimalizowanie kosztów społecznych tej ogromnie trudnej reformy. W pracy tej staram się ukazać przyczyny i skalę trudności na jakie natrafił proces prywatyzacji byłych PGR-ów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baborska B.: 1993. Restrukturalizacja rolnictwa państwowego w Polsce. [w:] Transformacja własności w Polsce. Materiały konferencyjne. Wrocław.
 2. Główczyk J.: 1994. Krajobraz po bitwie. "Agroprolog" nr 10.
 3. GUS, 1995a. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według stanu na 31.12.1994.
 4. GUS, 1995b. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według stanu na 30.06.1995.
 5. Gzyr Z.: 1993. Zadłużenie Agencji. "Agroprzemiany" nr 7/8.
 6. Informacja AWR, 1993. Ziemia za długi. "Gazeta Wyborcza" nr 293.
 7. Kledzik M.: 1994. Granicznych 100 hektarów. "Rzeczpospolita" nr 286.
 8. Kołodko A.: 1992. Ziemia do wzięcia. "Gazeta Bankowa" nr 24.
 9. Korona K.: 1993. Statystyka przekształceń. "Życie Gospodarcze" nr 27.
 10. Kulawik J., Tkaczyk E.: 1994. Kredytowanie rolnictwa i przemysłu spożywczego w 1993 r. IGRiGŻ, seria komunikaty, raporty, ekspertyzy, zeszyt 360, Warszawa.
 11. Kuśmierek J.: 1991. PGR-y zdychają. "Gazeta Wyborcza" 24 czerwca.
 12. Lewandowski J.: 1994. Rolnictwo we współczesnej gospodarce Polski. "Ekonomista" nr 4.
 13. Naszkowska K., 1992. Ziemia obiecywana. "Gazeta Wyborcza" nr 190.
 14. Naszkowska K.: 1993a. Apetyt na ziemię. "Gazeta Wyborcza" nr 81.
 15. Naszkowska K.: 1993b. Agencja kłopotów rolnych. "Gazeta Wyborcza" nr 148.
 16. Naszkowska K., Załuska W.: 1995. Obszarnicy i biedniacy. "Gazeta Wyborcza" nr 40.
 17. Olko-Bagieńska T.: 1992. Nowi właściciele. "Życie Gospodarcze" nr 20.
 18. Ostrowski L.: 1995. Rynek ziemi rolniczej dzierżawą stoi. "Rzeczpospolita" nr 153.
 19. Przemiany własnościowe w latach 1990-1992. (Omówienie raportów MPW i NIK). "Wieś i Państwo" nr 1-2.
 20. Szot E.: 1992. Prywatyzacja rolnictwa: 1001 problemów. "Rzeczpospolita" nr 175.
 21. Szot E.: 1995. Likwidacja PGR na finiszu. "Rzeczpospolita" nr 8.
 22. Woś A.: 1994. Państwowe gospodarstwa w rolnictwie w okresie transformacji systemowej. "Wieś i Rolnictwo" nr 2.
 23. Zgliński W.: 1994. Przekształcenia własnościowe państwowego rolnictwa - twórcza destrukcja, czy szansa na poprawę efektywności gospodarowania. "Wieś i Państwo" nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu