BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Bożena
Title
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych - szansa czy zagrożenie dla transformacji ustrojowej w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 118-126, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Materiały konferencyjne
Ownership transformations, Commercialization of state-owned enterprises, Privatisation of state owned enterprises, Conference materials
Abstract
Regulacje zawarte w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji sprzyjają ograniczeniu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i "zamrożeniu" sektora państwowego w skomercjalizowanej formie. Wprowadzenie w życie ustawy może zatem spowodować, że gospodarka polska stanie się gospodarką rynkową bez swojej istoty, tzn. dominacji własności prywatnej i istnienia rozwiniętych rynków różnych dóbr. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aslund A.: Wystarczy 10 holdingów. "Gazeta Bankowa" 1990 nr 23.
  2. Biedroń W.: Wolą organ od samorządu. Dyrektorzy w raporcie NIK. "Rzeczpospolita" 1993 nr 302.
  3. Domański G.: Komercjalizacja bez prywatyzacji. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 39.
  4. Iwanek M., Święcicki M.: Handlować kapitałem w socjalizmie. "Polityka" 1987 nr 27.
  5. Kaczmarek W.: Nie ma zagrożenia. "Rzeczpospolita" 1995 nr 168.
  6. Monkiewicz J.: Program powszechnej komercjalizacji. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 12.
  7. Przybyłowicz M.: Wystąpienie w ramach dyskusji nt.: Koncepcje a dotychczasowy przebieg zmian własnościowych, [w:] "Gospodarka i Przyszłość", 2/95, "Życie Gospodarcze", SA, Warszawa 1995.
  8. Radom M., Czas menedżera. "Gazeta Bankowa" 1990 nr 16.
  9. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Weto Prezydenta RP. "Rzeczpospolita" z 19 lipca 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu