BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
Title
Rola leasingu w procesie prywatyzacji w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 127-133, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Leasing, Przekształcenia własnościowe, Materiały konferencyjne
Privatisation of state owned enterprises, Leasing, Ownership transformations, Conference materials
Abstract
Omówiono zagadnienie dotyczące źródeł finansowania leasingu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Błaszczyk B.: Własność pracownicza i pracownicze udziały kapitałowe w krajach gospodarki rynkowej. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992.
  2. Dynamika przekształceń własnościowych, nr 25/1995, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.
  3. O prywatyzacji powiedzieli, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23 z 26 października 1995, dodatek Przekształcenia, s. 5.
  4. Ustawa z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu