BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szapiel Jolanta
Title
Miejsce banków na rynku kapitałowym w okresie transformacji gospodarki polskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 134-147, załączniki, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Restrukturyzacja banków, Restrukturyzacja zadłużenia, Rynek kapitałowy, Inwestycje kapitałowe, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Banks restructuring, Debt restructuring, Capital market, Capital investments, Conference materials
Abstract
Rozwój bankowości inwestycyjnej w Polsce w strukturze holdingowej zależy od pokonania jednej zasadniczej bariery, która wynika z regulacji podatkowych. Należy postulować i oczekiwać zmiany regulacji podatkowych, dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółkę filialną - 40% podatku dochodowego od dochodów filii oraz 20% od dywidendy wypłacanej przez nią jednostce nadrzędnej.
Bankowość inwestycyjna w Polsce powinna być osadzona w strukturze, która zapewnia wyraźną i silną pozycję kapitałową, skutecznie ogranicza ryzyko, jest efektywna oraz może być konkurencyjna w stosunku do zagranicznych holdingów (konglomeratów) finansowych. Model holdingu finansowego spełnia te warunki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boguszewski P., Fedorowicz M., Kloc K., Mizińska W., Smuga T.: Banki a przedsiębiorstwa: badania empiryczne, seria: "Transformacja Gospodarki", nr 37, Warszawa 1993.
  2. Boguszewski P., Federowicz M., Kloc K., Mizińska W., Smuga T.: Wpływ polityki banków na przedsiębiorstwa, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Raport, Gdańsk 1994.
  3. Materiały seminaryjne, Zakopane 25-27 luty 1994 r.
  4. Ustawa z 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tekst jednolity z 28 marca 1994 r. (Dz.U. nr 41, poz. 324 z późn. zm.).
  5. Ustawa z 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 18, poz. 82).
  6. Ustawa z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, tekst jednolity z 20 lipca 1992 r. (Dz.U. nr 72, poz. 359 z późn. zm.).
  7. Banki w Polsce: 1992-1994. Edycja Specjalna, "Banki" 9/95.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu