BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Stanisław, Szyngiel Jarosław
Title
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 151-154, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Polityka gospodarcza, Interwencjonizm państwa, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Economic policy, Government intervention, Conference materials
Abstract
Należy podkreślić, że w normalnej gospodarce rynkowej, z wyraźną dominacją sektora prywatnego i bez patologicznych aspektów etatyzmu, do zaakceptowania są następujące funkcje państwa, które są powszechnie uznane za niezbędne:
1. W jakim stopniu społeczeństwo decyduje się (w danej dziedzinie) na przenoszenie środków z prywatnej domeny dyspozycyjnej, na rzecz publicznej? Czy odpowiadać temu będzie akceptacja, dziś i jutro, odpowiednio dużych obciążeń budżetów osobistych (aby mieć pokrycie wydatków publicznych)?
2. Czy dany rodzaj funkcji państwa znajdzie dostatecznie wysoką ocenę w toku procesów publicznego wyboru (hierarchii wagi efektów w ramach ograniczonych środków)?
3. W jakim stopniu można liczyć na dostatecznie wysoką jakość działań organów administracji i służb publicznych, tzn. wysoką sprawność (techniczno- organizacyjną efektywność) wykorzystania środków w relacji do osiąganych celów? Jak się chronić przed patologicznymi objawami na styku działań publicznych i prywatnych?
Reasumując, jesteśmy za państwem wystarczającym - nie mini lub maksi - w sferze budżetu, w sferze polityki makroekonomicznej (niedoskonałości rynku) i tylko za pewnymi ograniczeniami ingerencji państwa w sferze polityki mikroekonomicznej (niesprawność państwa). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balicki S.: Renesans aktywnej polityki gospodarczej, [w:] Prawno-ekonomiczne aspekty procesów transformacji gospodarczej, Wrocław 1992.
  2. Balicki S.: Miejsce państwa w procesie przemian własnościowych i strukturalnych, [w:] Zmiany strukturalne w Polsce, Wrocław 1993.
  3. Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. (Keynes, Friedman, Laffeer, Kennedy, Reagan i inni), Warszawa 1992.
  4. Dyskusja o roli państwa i rynku w procesie wzrostu gospodarczego. GN, 4/1995.
  5. Levinson M.: Nie tylko wolny rynek, Warszawa 1992.
  6. Między państwem a rynkiem, Raport PPRG, Warszawa 1994.
  7. Stglitz J.: The Role of the State in Financial Markets, The World Bank Economics Review and The World Bank Research Observer 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu