BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Stanisław, Szyngiel Jarosław
Title
Podstawowe założenia syntetycznego miernika oceny proekologicznego ukierunkowania transformacji systemowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 155-158, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ekorozwój, Strategie proekologiczne, Mierniki statystyczne, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Eco-development, Pro-ecological strategies, Statistical indicators, Conference materials
Abstract
Przedstawiono podstawowe założenia syntetycznego miernika oceny proekologicznego ukierunkowania transformacji systemowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej ekonomii, WEiS, Kraków 1993.
  2. Kozłowski S.: Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1994.
  3. Roczniki Statystyczne GUS, lata 1976-1994.
  4. Roczniki Statystyczne Ochrony Środowiska, GUS, lata 1976-1994.
  5. Roczniki Statystyczne Przemysłu, GUS, lata 1976-1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu