BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziechciarz Józef
Title
Strategiczny controlling marketingu jako narzędzie konstrukcji scenariuszy rozwojowych firmy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 159-166, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Controlling, Controlling strategiczny, Marketing strategiczny, Modelowanie ekonometryczne, Modelowanie procesów gospodarczych, Materiały konferencyjne
Controlling, Strategic controlling, Strategic marketing, Econometric modeling, Economic process modeling, Conference materials
Abstract
Opisane badanie jest doskonałym przykładem zaawansowania badań wspierających działania firm na rynku. Stwierdzenie to nie jest apoteozą metodologii stosowanej w analizie danych. Wydaje się, że metodologia modeli ekonometrycznych ze zmiennymi i losowymi parametrami, a także metodologia wielowymiarowej analizy statystycznej mogłaby znacznie poprawić jakość uzyskiwanych wyników. Zanim jednak dostępne będzie wsparcie decyzji strategicznych przez instytucje publiczne i naukowe, kierownictwa firm muszą opierać swoje decyzje strategiczne na intuicji, doświadczeniu i obserwacji postępowania konkurentów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dolan R.J., (red.): Strategic Marketing Management. Harvard Business School, Boston 1991.
  2. Dziechciarz J.: Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami. Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław 1993.
  3. Horvath P.: Controlling. Wyd. 4, Vahlen Verlag, Monachium 1992.
  4. Matschke M., Kolf J.: Historische Entwicklung, Begriff und organizatorische Probleme des Controlling. [w:] Der Betrieb, 1980 nr 13.
  5. Pfohl H.C., Zettelmeyer B.: Strategisches Controlling. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1987 nr 2.
  6. Weber J.: Einfürung in das Controlling. Wyd. 3, Poeschel Verlag, Stuttgart 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu