BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagas Józef
Title
Bodźcowe oddziaływanie płac w warunkach transformacji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 167-170, rys.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Płace, Zróżnicowanie płac, Motywacyjna funkcja płac, Materiały konferencyjne
Wages, Wage differential, Wage incentives functions, Conference materials
Abstract
Wymieniono przyczyny wpływające na zróżnicowanie płac oraz opisano operatywny system motywacyjny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Galbraith J.K.: The Affluet Society, London 1962.
  2. Kabaj M.: Wydajność i partycypacyjny system motywacji, [w:] Efektywność - wydajność w warunkach transformacji, pod. red. J. Jagas, Opole 1993, s. 81 i nast.
  3. Kopertyńska W.: Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzenia - doświadczenia praktyczne (stud.).
  4. Krencik W.: Problemy zatrudnienia i plac w roku 1992.
  5. Morgan Stanley Research, cyt. za "Rzeczpospolita" 1992 nr 276.
  6. Sink D.S.: Productivity Management, New York, 1985.
  7. Реnс J.: Wpływ sytuacji gospodarczej na kształtowanie się motywacji do pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993.
  8. Gableta M., Bodak A.: Problematyka wydajności pracy w przedsiębiorstwach w okresie ich transformacji, [w:] Efektywność - wydajność w warunkach transformacji, pod. red. J. Jagas, Opole 1993, s. 108 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu