BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczyk Zbigniew
Title
Opłaty produktowe i depozytowe jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska : przegląd stosowanych rozwiązań w krajach OECD oraz możliwości ich wykorzystania w okresie transformacji systemowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 171-179, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Opłaty ekologiczne, Finansowanie ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Materiały konferencyjne
Environmental fees, Environmental protection financing, Environmental protection, Conference materials
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Opłaty depozytowe oraz produktowe mogą być istotnym elementem uzupełniającym dotychczasowe instrumenty w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Dotychczasowa formuła działania funduszy ekologicznych ulega powolnemu ograniczeniu, dlatego jest konieczne znalezienie nowych źródeł wspomagających inwestycje prośrodowiskowe. Najistotniejszymi towarami, które mogą być objęte opłatami produktowymi są: proszki do prania oraz butelki PET, opłatami depozytowymi zaś: akumulatory ołowiowe, opony oraz zużyte oleje silnikowe. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fiedor B., Jakubczyk Z.: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce (elementy oceny), Wrocław 1994.
  2. Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ocena koncepcji wprowadzenia obszaru szczególnej ochrony środowiska na terenie miasta Wrocławia, Wrocław 1993.
  3. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska, OECD, MOSGWiL, Warszawa 1990.
  4. Jakubczyk Z.: Uwagi o systemie opłat za szczególne korzystanie z wód, Turawa 1993.
  5. Plater Z.J.B., Abrams R.H., Goldfarb W.: Environment Law and Policy: a Coursebook on Nature, Law and Society, Minnesota 1992.
  6. Recycle your Vehicle Battery, Bureau of Information and Education, Wisconsin Department of Natural Resources, 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu