BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociszewski Jerzy
Title
Determinanty społeczno-ekonomiczne przechodzenia do gospodarki rynkowej w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 184-190, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Gospodarka rynkowa, Interwencjonizm państwa, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Market economy, Government intervention, Conference materials
Abstract
Omówiono społeczno-ekonomiczne determinanty przechodzenia do gospodarki rynkowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jakubowicz S.: Cywilizowanie kapitalizmu, "Gazeta Wyborcza" 1994 nr 49.
 2. Jezierski A., Leszczyńska C.: Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989, Warszawa 1980, s. 226 i nast.
 3. Jonson Ch.: MITI and the Japanese Miracle - the Growth of Industrial Policy 1925 -1975, Tokyo 1986, s. 18.
 4. Karpiński A.: Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Warszawa-Wrocław 1992, s. 30 i nast.
 5. Kula W.: Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa 1983, s. 288 i nast.
 6. Piasecka M.: Austro-keynesizm - koncepcja i praktyka, "Gospodarka Planowa" 1987 nr 7-8, s. 322 i nast.
 7. Polanyi K.: The Great Transformation, New York 1944.
 8. Rosicka J.: O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków 1991.
 9. Sadowski Z.: Rynek a interwencjonizm państwowy. "Gospodarka Narodowa" 1989 nr 1.
 10. Sadzikowski W.: 200 lat gospodarki rynkowej, Warszawa 1992.
 11. Tomaszewski J.: Akumulacja kapitału w Polsce. Tendencje generalne, [w:] Badania nad historią społeczno-gospodarczą w Polsce, Warszawa 1978, s. 95 i nast.
 12. Zagóra-Jonkszta W.: Spory o model gospodarki w II Rzeczypospolitej, Katowice 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu