BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław
Title
Współpraca transgraniczna regionów w warunkach transformacji systemowej w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 195-198
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Współpraca regionalna, Współpraca regionów przygranicznych, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Formy współpracy przygranicznej, Materiały konferencyjne
Regional cooperation, Region cross-border cooperation, Systemic transformations in the economy, Border cooperation form, Conference materials
Abstract
Z procesem transformacji uwidoczniły się zmiany na obszarach przygranicznych. W regionach zachodnich i południowych obserwuje się rozwój współpracy transgranicznej, przybierającej różne formy, na obszarach wschodnich natomiast uwidaczniają się niekorzystne zjawiska gospodarcze. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu