BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Grzegorz
Title
Transformacja systemowa w Polsce a obserwacje nietypowe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 199-201
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Cykl koniunkturalny, Analiza szeregów czasowych, Materiały konferencyjne, Obserwacje nietypowe
Systemic transformations in the economy, Business cycles, Time-series analysis, Conference materials, Outliers
Abstract
Gdy proces transformacji systemowej w Polsce zostanie zakończony, będzie wtedy można mówić o gospodarce rynkowej w Polsce. Dane z okresu transformacji systemowej nie będą przystawały do danych z okresu rynkowego. Trzeba wtedy będzie na nowo rozpocząć analizę szeregów czasowych opisujących gospodarkę Polski. Okres transformacji systemowej będzie więc okresem nietypowym zarówno dla okresu wcześniejszego (systemu nakazowo-rozdzielczego) jak i późniejszego (systemu rynkowego). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu