BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubów Adam
Title
Wydatki państwa a zagrożenia w infrastrukturze społecznej w okresie transformacji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 202-205
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Infrastruktura społeczna, Polityka społeczna państwa, Wydatki socjalne, Materiały konferencyjne, Wydatki państwa
Systemic transformations in the economy, Social infrastructure, Social policy, Social expenditures, Conference materials, Government spending
Abstract
Zwrócono uwagę na wzajemne relacje pomiędzy wydatkami państwa a infrastrukturą społeczną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rutkowski J.: Wydatki socjalne państwa. Dotychczasowe tendencje oraz przypuszczalne kierunki zmian, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 1, s. 1.
  2. Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji, pod red. S. Golinowska., Seria: Raporty IPiSS, z. 8, s. 20.
  3. Kubów A., Infrastruktura społeczna Polski na tle krajów wysoko rozwiniętych, "Wiadomości Statystyczne" 8/1995, s. 44-47.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu