BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Marian
Title
Środowisko przyrodnicze a nowy paradygmat ekonomii u progu XXI wieku
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 215-221, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Teoria ekonomii, Środowisko przyrodnicze, Materiały konferencyjne
Economic theory, Natural environment, Conference materials
Abstract
Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że nie da się uniknąć ingerencji państwa w życie gospodarcze. Problem polega tylko na tym, że korzyści płynące z takiej interwencji muszą zdecydowanie przewyższyć koszty działalności państwa w gospodarce, wliczając w to również koszty błędnych decyzji podejmowanych przez urzędników państwowych.
W literaturze przedmiotu, dotyczącej uwarunkowań ekologicznych wzrostu gospodarczego, panuje dość zgodna opinia, że rynek nie potrafi w długim okresie zapewnić właściwego stanu i odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebna jest tutaj działalność państwa, chociażby w charakterze długofalowego planisty, który w sposób indykatywny tworzy rynek przyszłościowy zasobów nieodnawialnych, zbiera informacje o technologiach czystych, organizuje bank danych o procesach zachodzących w przyrodzie, rozpowszechnia informacje itp.
Niezbędnym czynnikiem działalności państwa w kształtowaniu jakości środowiska przyrodniczego jest również oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa, co wiąże się z postulatem ujmowania w nowym paradygmacie ekonomii - etyki ekologicznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.
 2. Boulding K.E.: Ekonomika Ziemi - statku kosmicznego nadchodzącej przyszłości [w:] Środowisko - Społeczeństwo - Gospodarka, Kraków 1992.
 3. Commoner В.: Zamykający się krąg, Warszawa 1974.
 4. Czaja S.: Entropijno-energetyczna analiza funkcjonowania i dynamiki systemów społeczno-ekonomicznych [w:] S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, Białystok-Kraków 1993.
 5. Daly H.E.: Towards Some Operational Principles of Sustainable Development, "Ecological Economics" 1990.
 6. Dopfer K.: Ku nowemu paradygmatowi [w:] Ekonomia w przyszłości, Warszawa 1986.
 7. Dowgiałło Z.: Ekonometria, opracowanie hasła [w:] Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Szczecin 1993.
 8. Levinson M.: Nie tylko rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej, Warszawa 1992.
 9. Pearce D., Barbier E., Markandya A.: Sustainable Development Economics and Environment in Third World, Aldershot/Brockfield 1990.
 10. Polak F.L.: The Image of the Future, Vols I and II, New York 1961.
 11. Sagoff M.: Do We Need a Land Use Ethic? [w:] Environmental Ethics 1981.
 12. Solow R.M.: Ekonomia zasobów albo zasoby ekonomii, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 10, Kraków 1993.
 13. Żylicz T.: Ekonomia i środowisko, II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Ekonomii Ekologicznej (Sztokholm 3-6 sierpnia 1992), "Ekonomia i Środowisko" t.1, z. 2, Białystok 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu