BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewski Leon
Title
Kontrowersje dotyczące polityki przemysłowej Polski w okresie transformacji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 225-230, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Przekształcenia systemowe, Polityka przemysłowa, Materiały konferencyjne
Systemic transformation, Industrial policy, Conference materials
Abstract
Omówiono kontrowersje związane z polityką przemysłową w okresie transformacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Industrial Policy in an open Competitive Environment. Commission of the European Communities, Brussels 1990.
  2. Karpiński A.: Propozycje w sprawie polityki przemysłowej (p. 2). [w:] Z. Sadowski (red.), Stan i perspektywy polskiej gospodarki. Warszawa 1993, z. 10.
  3. Koźmiński A.: Podstawowe zagadnienia polityki przemysłowej dla Polski. Referat na konferencję "Polityka przemysłowa dla Polski", Warszawa 12 lipca 1991 r. (opublikowany w j. ang. - The Main Issues of Industrial Policy for Poland. "Communist Economies and Economic Transformation" 1992, nr 2).
  4. Koźmiński A.K.: Polityka przemysłowa. Wybrać najlepszych, dobić słabych. "Rzeczpospolita" z 11.07.1991.
  5. Monkiewicz J.: Program powszechnej komercjalizacji (cele, uwarunkowania, zagrożenia). "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 12.
  6. Olszewski L.: Dostosowania zewnętrze gospodarki narodowej. Wrocław 1995, s. 136-140.
  7. Olszewski L.: Francuska doktryna dominacji gospodarczej. Wrocław 1982.
  8. Wilczyński W.: Monetaryzm i keynesizm a przezwyciężenie zapaści gospodarki polskiej. "Gospodarka Narodowa" 1991 nr 10.
  9. Wojtyna A.: Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce. "Gospodarka Planowa" 1994, nr 12.
  10. Założenia polityki przemysłowej. Ministerstwo Przemyślu i Handlu, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu