BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicki Wojciech, Smoluk Antoni
Title
Uwagi o rynku ubezpieczeniowym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 231-240, bibliogr. 28 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ryzyko w ubezpieczeniach, Szacowanie prawdopodobieństwa, Matematyka ubezpieczeniowa, Materiały konferencyjne
Insurance market, Insurance risk, Probability estimation, Insurance mathematics, Conference materials
Abstract
Opisano uwagi dotyczące rynku ubezpieczeniowego z punktu widzenia matematyki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk L.: Latający Holendrzy. Lokata 9, Magazyn Banku Zachodniego SA, Wrocław 1995, s. 8.
 2. Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
 3. Borch K.: The Theory of Risk, "Journal of the Royal Statistical Society", Series В 29, 1967, s. 432-452.
 4. Bridges D.S., Mehta G.B.: Representations of Preference Orderings, "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems". Vol. 422, Berlin 1995.
 5. Darul K.: Kłopoty reasekuratorów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 46/1993, Zeszyt 4, s. 40-42.
 6. Darul K.: Światowy kryzys ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany na rynkach reasekuracyjnych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 46, 1993, Zeszyt 11, s. 51, 52.
 7. Embrechts P., Schmidli H.: Modelling of Extremal Events in Insurance and Finance, "ZOR Mathematical Methods of Operations Research" 39 (1994), s. 1-34.
 8. Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN. Warszawa 1996.
 9. Gerber H.: The Surpluss Process as a Fair Game Utilitiwise, "Bulletin" 8 (1975), s. 307-322.
 10. Kopociński В.: Some properties of the emptiness time of a dam, "Probability and Mathematical Statistics" 4 (1984), s. 117-121.
 11. Kowalewski E.: Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Cz. 1 (red. A. Wąsiewicz), s. 11-35. Oficyna Branta, Bydgoszcz, s. 11-45.
 12. Łańcucki J.: Finanse Ubezpieczeń Gospodarczych. Poltex, Warszawa 1993.
 13. Michalak J.: Bancasurrance - związki banków z firmami ubezpieczeniowymi. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 48 (1993). Zeszyt 1, s. 41-43.
 14. Paszko Н.: Bank XXI wieku. Lokata 11. "Magazyn Banku Zachodniego SA". Wrocław 1995, s. 4, 5.
 15. Poliński R.: Kierunki restrukturyzacji PZU SA. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 47. Zeszyt 10 (1994), s. 5-10.
 16. Rybicki W., Warężak L.: Mieszanki miar probabilistycznych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 387, Wrocław 1987, s. 9-23.
 17. Rybicki W.: Procesy stochastyczne w matematyce ubezpieczeniowej. "Przegląd Statystyczny", 42 (1995), s. 237-247.
 18. Rybicki W., (1995a): Relacje porządkujące w teorii ryzyka. Materiały Konferencyjne. XXXI Konferencja Polski Południowej. Ustroń, 1-3 czerwca 1995. AE w Katowicach s. 141-149.
 19. Rydzek T.: Ryzyko przestępcze w ubezpieczeniach. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 48 (1995), Zeszyt 1, s. 7-11.
 20. Shavell S.: On Moral Hazard and Insurance. "The Quarterly Journal of Economics" 43 (1979), s. 541-562.
 21. Smoluk A.: Dywersyfikacja i gry. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 711, Wrocław 1995, s. 11-22.
 22. Smoluk A.: Matematyka, nauka, ekonomia. AE Wrocław 1993.
 23. Smoluk A.: Wizja ubezpieczeń w Polsce, czyli rady dla PZU. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" (w przygotowaniu).
 24. Spragins J.D., Yakowitz S.J.: On the indentifiability of finite mixtures. "Annals of Mathematical Statistics" 39 (1969), s. 209-215.
 25. Stroiński E.: Wielkie ryzyka - problem nie tylko ubezpieczeniowy. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 32 (1979), Zeszyt 1, s. 6-12.
 26. Stroiński E., Stroiński K.: Kiedy raptowne lub długotrwale pogorszenie wyników prowadzi nieuchronnie do ruiny firmy ubezpieczeniowej? "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 46 (1993), Zeszyt 4, s. 11-15.
 27. Sundt B.: An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Verlag VersischerungsWirtschaft Karlsruhe 1991.
 28. Węcłowski J.: Ubezpieczenie lokat bankowych w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt". Styczeń - luty 1995, s. 74-78.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu