BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stadtherr Stanisława
Title
Polska polityka rolna w świetle stowarzyszenia z Unią Europejską
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 243-247, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Polityka rolna, Stowarzyszenie Polski z WE, Integracja rolnictwa Polski z UE, Materiały konferencyjne
Agricultural policy, Poland's Association with the EC, Integration of Polish agriculture with the EU, Conference materials
Abstract
Opisano zadania stojące przed polskim rolnictwem w związku z podpisanie przez Polskę układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Górecki J.: Doświadczenia polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej, "Wieś i Państwo" nr 1/1994.
  2. Hunek T.: Szanse i zagrożenia dla wsi i rolnictwa w świetle stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6/1993.
  3. Kwieciński A.: Formy zaangażowania państwa w proces tworzenia rynku rolnego, "Wieś i Państwo" nr 1/1994.
  4. Kwieciński A.: Strategiczne założenia polityki rolnej w Polsce w latach 90. "Ekonomista" nr 3/1993.
  5. Wojciechowska-Ratajczak B.: Polityka interwencyjna w procesie przekształceń strukturalnych rolnictwa polskiego, "Wieś i Państwo" nr 1/1994.
  6. Wilkin J.: Polityka rolna państwa i poziom niezbędnej aktywności. PTE, 1994, "Wieś i Państwo" nr 1/1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu