BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szubert-Zarzeczny Urszula
Title
Transformacja gospodarki turystycznej w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 253-257, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Turystyka, Gospodarka turystyczna, Przekształcenia strukturalne, Przekształcenia systemowe, Materiały konferencyjne
Tourism, Touristic economy, Structural transformation, Systemic transformation, Conference materials
Abstract
Transformacja polskiej gospodarki turystycznej wymaga właśnie szerokiego, interdyscyplinarnego ujęcia. Wynika to nie tylko z przekonania - zweryfikowanego empirycznie - o znaczącym wpływie na proces przekształceń systemowych tej dziedziny gospodarczej i jednocześnie zjawiska kulturowego, jakim jest turystyka, ale przede wszystkim z tego, że nauka o turystyce - spełniając wprawdzie warunki konieczne do istnienia wykształconego systemu teoretycznego - wymaga jednak rozszerzenia swego lokalnego paradygmatu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Szubert-Zarzeczny U.: Turystyka w procesie przekształceń systemowych tv Polsce, (w druku).
  2. Wojtyna A.: Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji, "Zeszyty Naukowe CMRG", Warszawa 1994 nr 4.
  3. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Warszawa: PWE 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu