BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towarnicka Halina
Title
Przedsiębiorczość w przemyśle - problemy, uwarunkowania
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 258-261, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne
Small business, Entrepreneurship, Industrial enterprises, Enterprise environment, Conference materials
Abstract
Dla transformującej się gospodarki narodowej nie ma prostych, jednolitych i do końca uzasadnionych propozycji - zwłaszcza, gdy zachodzą głębokie przemiany społeczno-polityczno-gospodarcze oraz pogłębia się zróżnicowanie ekonomiczne, techniczne i organizacyjne przedsiębiorstw.
Przedmiotem rozważań są problemy związane z popieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez państwo. W opracowaniu przedstawiono wybrane dylematy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, a także propozycje własne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Klich J.: Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (II). "Przegląd Organizacji" 1994 nr 4.
  2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Dokument Ministerstwa Przemysłu i Handlu. "Gospodarka Narodowa" nr 5 1995.
  3. Towarnicka H.: Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej [w:] Rozwój przemysłu drobnego w warunkach gospodarki rynkowej, AE Poznań 1993, s. 35-41.
  4. Towarnicka H.: Inwestycje i restrukturyzacja przedsiębiorstwa [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doświadczenia praktyczne, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 705, Wrocław 1995, s. 175-178.
  5. Węcławski J.: Rola banków w finansowaniu przedsiębiorstw za pośrednictwem venture capital, "Bank i kredyt" nr 7, 1994.
  6. Yazdipour R.: Advances in small business finance, Kluwer Academic Publishers, London 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu