BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciupek Bogdan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Optymalny dobór systemów reasekuracji dla danego portfela ubezpieczeń
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 9-18, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Ubezpieczenia gospodarcze, Reasekuracja, Matematyka ubezpieczeniowa, Materiały konferencyjne
Economical insurance, Reinsurance, Insurance mathematics, Conference materials
Abstract
Opisano zagadnienie reasekuracji i jej rolę w dziale ubezpieczeń. Przedstawiono także matematyczny model działalności reasekuracyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banasiński A. (1953): Matematyka ubezpieczeniowa. Warszawa: PWG.
  2. Banasiński A. (1993): Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext.
  3. Kahne Y. (1977): Determination of the product mix and the business of an insurance company - a portfolio approach. "Management Science" vol. 23 no. 10.
  4. Louberge H. (1983): A Portfolio Model of International Reinsurance Operations. "The Journal of Risk and Insurance" vol. XLX no. 1.
  5. Montalbetti E. (1970): Reasekuracja. Warszawa: PWE.
  6. Sangowski T. (red.) (1995): Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Poltext.
  7. Sharpe W.F. (1963): A Simplified Model for Portfolio Analysis. "Management Science" vol. 9 no. 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu